Firmaer bøtelagt for dårlig sikring av sprengstoff

Syv av 23 firmaer som håndterer sprengstoff hadde såpass dårlig sikring på anleggene sine at DSB reagerte med politianmeldelse og bøter etter tilsyn.

DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, utførte i fjor høst tilsyn med 23 bedrifter som oppbevarer eksplosiver. Sju av tilsynene førte til politianmeldelse og forelegg opp til 50.000 kroner. De fleste anmeldelsene skyldes at bedriftene ikke hadde sikret sprengstoffet med alarm.Hittil er seks av sakene avgjort. Fire virksomheter har fått forelegg på fra 14.000 kroner og opp til 50.000 kroner. Bedriftene som ble anmeldt holder til i Nordland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.– Tilstanden ved flere av lagrene denne gangen var så alvorlig at vi valgte å politianmelde flere bedrifter. Vi må forvente at eksplosivlagrene har alarmer som fungerer som forutsatt og at de testes jevnlig, sier direktør Cecilie Daae i DSB.I en egenvurdering av tilstanden i 2015, meldte 93 prosent av virksomhetene at tilstanden i eksplosivlagrene var god. DSBs tilsyn viser at dette ofte ikke stemmer.(©NTB)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker