Flere viktige tall fra USA

Foto: AP

Flere viktige nøkkeltall fra USA tikker inn fredag.

DetaljhandelDetaljhandelsomsetningen i USA var ned 0,2 prosent på månedsbasis i august 2017, ifølge tall offentliggjort fredag.Omsetningen eksklusive kjøretøysalg steg 0,2 prosent.Det var ventet at detaljomsetningen ville stige 0,1 prosent på månedsbasis og stige 0,5 prosent eksklusive kjøretøysalg, ifølge Bloomberg-estimater.Empire ManufacturingEmpire Manufacturing-indeksen var 24,4 i september, fra 25,2 i august, ifølge data fra New York Federal Reserve.Det var ventet en indeks på 18,0, ifølge Bloomberg-estimater