Husholdningenes samlede innenlandske gjeld var på 3.183 milliarder kroner ved utgangen av juli, ifølge nye tall fra .I sine beregninger bruker SSB også begrepet «publikum» for å måle gjeldsveksten i de institusjonelle sektorene, kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger under ett. I løpet av juli holdt også gjeldsveksten for publikums innenlandske lånegjeld de siste tolv månedene seg på samme nivå som i juni, nemlig 5,7 prosent.Publikums innenlandsgjeld var 5.329 milliarder kroner ved utgangen av juli.(©NTB)