Det nye kystruteanbudet skulle vært ute før sommerferien, men ligger an til å komme først om en måneds tid, skriver næringslivsnettstedet .– Vi har selv ansvaret for at vi er noe sent ute, men det skyldes at vi har trengt noe mer tid på å forberede anbudskonkurransen godt. Vi har dialog med ESA om saken, og sender fredag eller mandag dokumentasjon for videre dialog og avklaringer. Vår ambisjon er at konkurransen blir utlyst i slutten av september, sier ekspedisjonssjef Fredrik Arnesen i Samferdselsdepartementet.Mens Hurtigruten er alene om å drive dette tilbudet i dag, kan det bli delt mellom flere rederier i fremtiden, opplyser Arnesen. Foreløpig er det bare departementet som vet hvordan det nye anbudet kommer til å være utformet.– Det er til vurdering om vi vil dele opp kontrakten i flere pakker, men det vil uansett være gjennomgående skip. Passasjerer skal ikke måtte bytte skip på reisen, sier ekspedisjonssjefen, som foreløpig ikke vil gå detaljert inn på kravene i anbudet.Mellom fem og ti rederier har allerede meldt sin interesse, noe Arnesen sier er «overraskende mange».Hurtigruten har kontrakt med staten ut 2019, men staten kan forlenge med ett år.(©NTB)