Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) endte på 55,7 i august etter en nedgang fra 57,5 i juli, viser rykende ferske tall fra NIMA og Danske Bank.«Indeksen signaliserer imidlertid fortsatt sterk økning i industriaktiviteten, og ligger så langt i 3. kvartal (juli og august) godt over nivået i 2. kvartal», heter det i pressemeldingen fra NIMA. August-fallet skyldes lavere nivåer for ordreinngang og produksjon. Ordreindeksen falt til 57,9 i august fra 63,6 i juli som forøvrig var det høyeste nivået siden mars 2007, mens produksjonsindeksen falt tiil 56,8 i august fra 58,6 i juli.Både produksjonsveksten og ordreinngangen viser fortsatt solid vekst, til tross for fallet siden juli. Når det gjelder sysselsettingsindeksen steg denne til 52,0 i august fra 51,0 i juli.Videre falt indeksen for leverandørenes leveringstid moderat til 56,3 i august fra 56,6 i juli. «Indeksen for leverandørenes leveringstid falt moderat til 56,3 i august fra 56,6 i juli. Indeksen trender dermed fortsatt oppover etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse», skriver NIMA i pressemeldingen. Ved publiseringen av juli-tallene ble det understreket at de er noe mer usikre som følge av at svarprosenten - som vanlig - er noe lavere i sommerferiemåneden.