Tall fra amerikanske arbeidsmarkedsmyndigheter er publisert fredag.Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA steg med 156.000 i august 2017. Det var ventet at antall sysselsatte ville stige med 180.000.Arbeidsledighetsraten var 4,4 prosent, mot ventet 4,3 prosent, som for forrige måned. Sysselsettingsendringen i juli ble revidert fra opprinnelig rapportert oppgang på 209.000 til en oppgang på 189.000.Den private sysselsettingen var 165.000 i august, fra reviderte 202.000 foregående måned. Det var ventet en oppgang på 172.000.Lønnsveksten på månedsbasis var opp 0,1 prosent i august. Det var ventet en oppgang på 0,2 prosent.Lønnsveksten var på årsbasis opp 2,5 prosent, mot en ventet oppgang på 2,6 prosent.