– Det er store ekstrakostnader ved det å ha funksjonshemning i Norge i dag. Og det ser ut til å være en politisk vilje til å øke kostnadene, sier sentralstyremedlem Magnhild Sørbotten i Norges Handikapforbund (NHF) til Klassekampen.Forbundet har laget rapporten «Hva koster det å være funksjonshemmet i Norge i 2017?». Den viser hvordan ulike ordninger slår ut for tre typer eksempler: en ung funksjonshemmet i full jobb med behov for bistand, en ung ufør, og en familie med sterkt funksjonshemmet barn.Alle har netto ekstrakostnader på mellom 67.000 til 97.000 kroner årlig etter at ulike stønader og fradrag er trukket fra, ifølge avisen.Kostnadene knyttes til alt fra behov for transport, utgifter til medisiner, og behov for ekstra behandling. Mange av utgiftene har, ifølge rapporten, økt som følge av ulike regjeringers politikk.– Jeg tror NHF har et veldig viktig poeng, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) i arbeids- og sosialkomiteen. Hun medgir at også Arbeiderpartiet har støttet politikk som har hatt negative konsekvenser, som uførereformen og omlegging av særfradrag.Nye tiltaksplasserSamtidig setter regjeringen av 15 millioner kroner ekstra i neste års budsjett til 125 nye tiltaksplasser for funksjonshemmede.– Alle tiltak som kan øke antallet arbeidsplasser for funksjonshemmede, er bra. Men om dette er tilstrekkelig, er vi mer i tvil om, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) til NTB.– Man er uansett ikke i mål med denne bevilgningen, sier hun.Nye pengerEtter det NTB kjenner til, gikk regjeringen under budsjettkonferansen i august inn for å øke overføringene til varig tilrettelagt arbeid for funksjonshemmede, forkortet VTA. Ordningen skal gi et tilbud til uføre som har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging.I tillegg til 15 ekstra millioner går regjeringen inn for å omdisponere 11 millioner kroner til et treårig forsøk med VTA i kommunal regi, tilsvarende om lag 75 plasser. Heller ikke dette grepet får FFO til å juble uten forbehold.– Vi er kritisk til en kommunal forsøksordning. Sentralt er det allerede på plass et godt samarbeid mellom Nav og tiltaksbedriftene. Vi er usikre på kvaliteten og innholdet i et kommunalt tilbud, sier Elvestad.(©NTB)