- Norsk økonomi er på vei oppover igjen

FNI-indeksen viser at norsk økonomi er på god vei oppover igjen etter oljenedturen.

FNI-indeksen (Financial News Index), konstruert av Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved Handelshøyskolen BI, ble sist oppdatert 31. august i år. Indeksen viser at norsk økonomi nå er på god vei oppover igjen etter oljenedturen, med en vekst som ligger godt over snittet, går det frem av en melding tirsdag.- Oppgangen vi så i 2. kvartal tiltar enda litt til i 3. kvartal. Det er imidlertid verdt å merke seg at etter å ha økt kraftig de første dagene i august, korrigerte indeksen litt nedover igjen mot slutten av måneden. Til tross for det kommer FNI-indeksen ut med et snitt for august som er høyere enn det som ble målt for juli, opplyses det. Indeksen trekkes opp av IT teknologi og oppstartsbedrifter, og særlig det siste bidrar til oppgangen. Oljeservice og resultater bidrar fortsatt noe negativt.Retriever og CAMP har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert én gang i måneden. FNI er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også