Endelig innkjøpssjefsindeks for industrisektoren i USA var 52,8 poeng i august 2017, mot ventet 52,5. Det viser tall fra Markit, ifølge TDN Finans.  Den foreløpige indeksen ble rapportert til 52,5 poeng.Forventningene stigerTall fra Institute of Supply Managemen viser at de amerikanske innkjøpssjefenes forventningsindeks (ISM-indeksen) steg til 58,8 poeng i august, opp fra 56,3 poeng forrige måned. Det var på forhånd ventet en indeks på 56,5, ifølge Bloomberg. ISM Prices Paid var 62,0, mot 62,0 måneden før, mot ventet 62,0.Byggeinvesteringene i USA var ned 0,6 prosent i juli 2017, sammenlignet med måneden før.Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,5 prosent. Utviklingen i byggeinvesteringene i juni ble revidert til en nedgang på 1,4 prosent mot tidligere rapportert nedgang på 1,3 prosent.Den endelige amerikanske forbrukertillitsindeksen fra University of Michigan var 96,8 i august, mot 97,6 poeng i den foreløpige indeksen.Det var på forhånd ventet en indeks å 97,5.