Det nye systemet for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft 15. oktober 2017, fremgår det av en melding fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) fredag.- Nå kommer regelverket. Deretter skal det besluttes hvilke produksjonsområder som får tilbud om vekst. Det skjer nå i oktober. I løpet av høsten vil regjeringen presentere et opplegg for den første tildelingsrunden, sier fiskeriminister Per Sandberg i meldingen.Videre prosess:
  • 15. okt: Nytt system for kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett trer i kraft.
  • Okt: Regjeringen beslutter hvilken farge det enkelte produksjonsområde får, etter en vurdering av lakseluspåvirkning.
  • Nov/Des: Høring av tildelingsforskrift. Tildeling av eventuelle nye tillatelser, og gjennomføring av en alminnelig høring knyttet til dette, kan potensielt skje i et eget løp, og blir noe forskjøvet tidsmessig.
  • Tidlig 2018: Tildeling av økt kapasitet. Vekst på eksisterende tillatelser vil muligens kunne tilbys sent i 2017.
  • Høst 2018: Kommunene får utbetalt sin andel av vederlaget fra tildelingsrunden.