Tokyo. Foto: Scanpix

OECD spår vekst i verdensøkonomien – men den er fortsatt usikker

OECD spår fortsatt vekst i verdensøkonomien i år og neste år, men advarer mot å konkludere med at den har hentet seg inn igjen etter finanskrisen.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) spår at verdensøkonomien vil vokse med 3,6 prosent i 2017, uendret fra rapporten de slapp i juni. Samtidig oppjusterer de prognosen for 2018 til 3,7 prosent i 2018, opp 0,1 prosentpoeng fra forrige rapport.Organisasjonen viser til at pilene peker oppover både for investeringer, andel folk i arbeid og for handel.–Oppsvinget i økonomien er også mer synkronisert på tvers av landegrensene, heter det i rapporten.Samtidig advarer OECD om at veksten fortsatt er svak. Den er høyere enn i 2016, men fortsatt lavere enn det den historisk sett har vært.–Solid og bærekraftig vekst på mellomlang sikt er fortsatt ikke sikret, advarer organisasjonen.Mindre investeringer fra private bedrifter og treg vekst i handel og lønnsnivå medfører usikkerhet rundt hvorvidt den nåværende veksten vil fortsette, slår OECD fast.–Investeringene fra næringslivet henter seg inn igjen saktere enn det som er nødvendig for å sikre sunn produktivitetsvekst. Lønnsveksten har også vært skuffende, og holder inflasjonsnivåene lave, står det i rapporten.OECD mener dyptgående reformer er nødvendig for å sikre sterk framtidig økonomisk vekst i framvoksende økonomier, mens pengepolitikk fortsatt bør brukes til å støtte vekst i en rekke land.Organisasjonen oppjusterer vekstprognosene for eurosonen, Canada, Kina og Japan, mens prognosene for USA og Storbritannia er uendret fra juni. De to eneste av de største økonomiene som justeres ned, er India og Brasil.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også