Eurosonens bruttonasjonalprodukt (BNP) steg 0,6 prosent på kvartalsbasis i 2. kvartal, melder Bloomberg, ifølge TDN Finans.På årsbasis var BNP-veksten på 2,3 prosent.På forhånd var det ventet en kvartalsvekst på 0,6 prosent og en årsvekst på 2,2 prosent, i tråd med de foreløpige tallene.