SSB: - Ingen renteendring med det første

SSB tror ikke på noen renteendring i Norge før i 2020, men tror at rammelånsrenta vil falle litt.

Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp og ledigheten har falt. Økt BNP-vekst og redusert ledighet taler isolert sett for økte renter framover. Men siden BNP for Fastlands-Norge fortsatt vil ligge under trend-nivå de nærmeste årene og ledigheten fortsatt kan oppfattes som høy, vil det nok ta en stund før renteøkningene kommer, skriver SSB i sin Økonomiske analyser, 3/2017Utviklingen i boligprisene i det siste, kombinert med våre prognoser om fall framover, reduserer også behovet for en renteøkning nå. Vi legger derfor til grunn at det ikke kommer noen renteøkninger med det første, slår byrået fast.I 2020 kommer vi ifølge våre beregninger inn i en svak høykonjunktur, og vi regner med at også rente­ økningene først kommer da, heter det.Som følge av fallet i pengemarkedsrenta hittil i år og våre prognoser på at denne holder seg lav framover, regner vi med at rammelånsrenta vil falle litt og komme ned i 2,4 prosent i begynnelsen av neste år.