Nikkeis PMI-indeks for tjenestesektoren i Japan var 51,6 i august, sammenlignet med 52,0 måneden før, melder Bloomberg News og TDN Finans. Den sammenstilte indeksen var 51,9 i august, sammenlignet med 51,8 måneden før.En indeks under 50 poeng indikerer et avtagende aktivitetsnivå i sektoren.