Stanley Fischer, visesentralbanksjef i USA, har besluttet å fratre stillingen sin med effekt fra rundt den 13. oktober, melder Bloomberg.Personlige grunner oppgis som årsak til at han trekker seg. Fischer som har både amerikansk og israelsk statsborgerskap, var sentralbanksjef i Israel fra 2005 til 2013, og ble nominert til jobben i den amerikanske sentralbanken av Barack Obama i januar 2014. - Det har vært et stort privilegium å tjenestegjøre i styret til Federal Reserve, og spesielt å jobbe med sentralbanksjef Yellen, i tillegg til mange andre dedikerte og talentfulle men og damer i Federal Reserve-systemet, skrev Fischer i et brev til president Donald Trump, gjengitt av CNBC.