Mens industriproduksjonen steg i Norge i juli var den noe uventet uendret i Tyskland på månedsbasis, ifølge TDN Finans.På forhånd var det ventet en oppgang på 0,5 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.På årsbasis økte industriproduksjonen med 4,0 prosent fra en revidert oppgang på 2,7 prosent i juni. Det var dog ventet en oppgang på 4,6 prosent.