August var en god måned for norsk sjømateksport. Norge eksporterte 165.000 tonn sjømat for 7,5 milliarder kroner i august. Volumet var 2 prosent høyere, mens eksportverdien økte med 7 prosent eller 501 millioner kroner fra august i fjor, melder Norges Sjømatråd.Hittil i år har Norge eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 60,6 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 6 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 4,4 milliarder kroner fra samme periode i fjor.– Norge eksporterte 7 prosent mer laks i august. Det bidrar til at vi for første gang i år har eksportert mer laks sammenlignet med samme periode i fjor. Det er gledelig å se en vekst som kan møte noe av etterspørselen etter norsk laks i markedet, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt i Sjømatrådet, i meldingen.Norge eksporterte 90.700 tonn laks for 5,5 milliarder kroner i august. Det er en volumøkning på 7 prosent eller 5.800 tonn og en verdiøkning på 7 prosent eller 369 millioner kroner fra august i fjor.