følge DNs siste gjennomsnittsberegning av meningsmålingene blir Miljøpartiet de Grønne (MDG) å finne i vippeposisjon etter valget 11. september.De Grønnes leder Rasmus Hansson sier kortere arbeidstid står høyt oppe på listen av saker partiet ønsker å presse igjennom i en forhandlingssituasjon, ifølge avisen.Hansson mener 30 timers arbeidsuke er et godt mål for arbeidstidsreduksjonen.Han vil ikke tidfeste når målet realistisk kan nås.– Det er en forutsetning at dette skal skje gradvis. En innføring vil bestå i at fritidsandelen bygges opp over tid, samtidig som man beholder kjøpekraften. Hvor raskt man kan nå 30 timers uke avhenger blant annet av produktivitetsveksten, sier Hansson til DN.