En av månedens viktigste rapporter er sluppet. Antall jobber utenfor jordbrukssektoren i USA falt med 33.000 i september, viser den viktige arbeidsmarkedsrapporten (non-farm payrolls) som ble sluppet fredag.Forventningen var på nye 80.000 jobber.
Antallet uten jobb falt med 331.000 til 6,8 millioner og arbeidsledighetsraten falt til 4,2 prosent - den laveste siden februar 2001 - ned fra 4,4 prosent, ifølge Bloomberg.På årsbasis var lønnsveksten på 2,9 prosent, mot forventningen på 2,6 prosent.  Hele rapporten Høyere yield og sterkere dollar
Forventningen var at arbeidsledighetsraten ville være uendret på 4,4 prosent.Sysselsettingen i august ble imidlertid opprevidert fra en vekst på 156.000 til en oppgang på 169.000Den private sysselsettingen falt med 40.000 personer, ned fra reviderte 164.000 i august, mot en ventet økning på 75.000 personer. Lønnsveksten overrasket på oppsiden med en økning på 0,5 prosent mot en ventet økning på 0,3 prosent. Se også: