I fjor fikk Helge Alne sparken fra barnevernsvakten i Oslo, etter at kommunen fant ut at han drev Ditt Tiltak AS, skriver VG.Selskapet tilbyr private barnevernstjenester og selger blant annet fosterhjemsplasser til kommuner rundt om i landet.Ifølge avisen har Ditt Tiltak AS hatt en sterk vekst de siste årene, har doblet inntektene på tre år og hadde en omsetning på 31 millioner kroner i fjor.VG skriver at i 2015 fikk Alne og den andre eieren av selskapet en samlet godtgjørelse på 2,2 millioner kroner. Oslo kommune mente Alnes kommersielle interesser var uforenlig med jobben i barnevernsvakten, og gav ham sparken.Alne tok oppsigelsen til retten, og mente den var ugyldig. Dette var retten uenig i. De trakk blant annet frem at hans eierskap i Ditt Tiltak AS har ført til uheldige dobbeltroller.Retten mente også at stillingen i barnevernstjenesten gjor de det mulig for Alne å la egeninteresser, som direkte konkurrent til Oslo kommune, gå foran hensynet til barnets beste.I dag avslører avisen at Alne jobber for barnevernsvakten i Follo, like utenfor Oslo. Helge Alne vil ikke kommentere saken overfor VG.