Det har vært positiv utvikling i overskuddene i norske bedrifter de siste årene, tross litt nedgang i 2016. Dette viser AS Norge-tallene til data- og analyseselskapet Bisnode.Den gjennomsnittlige bedriften i Norge har et overskudd på 5,6 prosent av omsetningen. Den er også meget solid, med en egenkapital på 29,1 prosent. Dette viser tall fra en gjennomgang av alle regnskapene til norske bedrifter fra Bisnode.Ved å slå sammen og analysere alle regnskapene for norske bedrifter med over en million i omsetning, kan man se tilstanden til et samlet norsk næringsliv. Dette kalles «AS Norge- tallene». Analysen er basert på regnskapene for 2016, som hadde innleveringsfrist 31. juli i år.– Egentlig hadde vi forventet enda bedre tall for AS Norge, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.– Generelt har det vært en positiv utvikling i norsk økonomi de siste par årene. Imidlertid når ikke tallene helt opp til fjorårets tall som var basert på 2015 regnskapene. De viste blant annet rekordhøy soliditet for gjennomsnittsbedriften, sier Ruud.
Småbedriftene går bestForventninger til 2017Lav gjeld og høy soliditet
Fra 2009 har overskuddene til norske virksomheter gradvis økt år for år med en topp i 2015. I 2015 hadde gjennomsnittsbedriften et overskudd i prosent av omsetning (resultatgrad) på 5,7 prosent. Siste regnskapsår viser at dette nå har sunket litt, til 5,6 prosent.– Vi ser at de bedriftene med en omsetning på mindre enn ti millioner kroner er de som går best, sier kredittøkonomen i Bisnode.Egenkapitalandelen, som viser soliditeten til selskapet, har gått ned 0,4 prosentpoeng fra året før til 29,1 prosent.– Selv med litt dårligere tall enn året før, viser vår analyse at norsk næringsliv i gjennomsnitt har gode resultater og en høy soliditet med lav gjeld og godt med egenkapital, sier Ruud, som har forventninger til inneværende år:– Bisnodes tall for konkurser viser at færre bedrifter har gått over ende det siste året. Videre vil økt oljeaktivitet og generelt god vekst både hjemme og hos våre handelspartnere sannsynligvis gjøre at norsk næringsliv vil gå enda bedre i 2017, kanskje til og med bedre enn rekordåret 2015, sier Ruud.I motsetning til hos privathusholdningene tar bedriftene opp lite lån. Selv om rentene er lave også for næringslivet har dette ikke ført til noen gjeldsgalopp i næringslivet.– Norsk næringsliv låner lite penger. Den såkalte rentedekningsgraden, eller bedriftens evne til å betjene rentekostnadene, er i snitt på hele 500 prosent for selskaper med over 10 millioner i omsetning. Dette er veldig bra, sier Per Einar Ruud i Bisnode.Tallene Bisnode har analysert, viser at selv om snittet er meget bra, er det også mange som sliter.­– Bedrifter som sliter kan fort gi ringvirkninger til andre som i utgangspunktet har god drift. Det er derfor fortsatt viktig å gjøre jevnlig kredittsjekk av forretningsforbindelser, advarer Ruud i meldingen.