- Det er behov for en fortsatt lav rente

Ekspertene anbefaler Norges Bank å sitte i ro.

Alle de fem økonomene i DNs rentepanel anbefaler Norges Banks hovedstyre å holde renten uendret på 0,5 prosent på denne ukens rentemøte. Selve rentedommen blir offentliggjort torsdag formiddag.– Den oppgangen vi ser nå, er ikke særlig robust. Finanspolitikken, som har vært en viktig vekstimpuls, blir trolig mindre ekspansiv. Boliginvesteringene er også mer usikre, og trolig vil de bli på et lavere nivå. Sysselsettingsandelen og lønnsveksten er også lave. Lav rente og svak krone er viktige elementer i oppgangen vi ser, og det innebærer at det er behov for en fortsatt lav rente, sier professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo til DN.Professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI tror det er for lenge å vente helt til sommeren 2019 før renten settes opp, slik Norges Bank har skissert i sin siste renteprognose.– Norsk økonomi trekker oppover, og optimismen er der. Men vi får en oppgang som er mer lik den andre land har. Derfor er det ikke akutt behov for at renten skal opp. Jeg tror likevel Norge er tjent med noe mer normalisering av renten før 2019, sier hun til avisen.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også