Det mest markante fallet i forbrukertilliten på ett år

Det er fortsatt høy forbrukertillit til tross for fall i høst.

Næringsliv

Forbrukertillitsindeksen (CCI) falt fra toppnoteringen 13,4 poeng i august til 12,2 poeng i september, og nå i oktober faller den markant, til 9,1 poeng, viser oktobermålingen til Opinion. Forbrukerne har i økende grad utover 2017 fått tilbake troen på arbeidsmarkedet og landets økonomi, selv om tilliten har falt de to siste månedene. CCI er 5,6 poeng høyere enn på samme tid i fjor, sier Henrik Høidahl, seniorrådgiver i Opinion. Fra september til oktober er det markante endringer for tre av de fire indikatorene som samlet utgjør forbrukertillitsindeksen. Forbrukerne svarer i større grad denne måneden at de tror at både egen økonomi og landets økonomi vil være dårligere om 12 måneder. ifølge Høidahl.Det mest bemerkelsesverdige i oktober er ifølge Høidahl at indeksen for troen på landets økonomi om 12 måneder så vidt er negativ for første gang siden februar.

forbrukertillit
forbrukertillitsindeks
cci
Nyheter
Næringsliv