Ferske tall fra Eurostat viser at detaljomsetningen i eurosonen var falt 0,5 prosent i august 2017 på månedsbasis, mot ventet en oppgang på 0,3 prosent. På årsbasis var detaljomsetningen opp 1,2 prosent, mot ventet opp 2,6 prosent, ifølge Bloombergs estimater.