Dette skjer i dag - fredag

Månedens viktigste legges frem. Og vi får et viktig signal fra norsk økonomi.

Av børsrelaterte hendelser merker vi oss at SAS legger frem trafikktall for september.Tallene legges frem klokken 11:00.Makro, Norge (SSB)Overnattinger, august 2017Internasjonale reserver og valutalikviditet, september 2017, foreløpige tallRegnskap for ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, 2016Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 (industriproduksjon)Tallene legges som vanlig frem klokken 08:00.Makro, utenlandsJapan: Ledende indeks foreløpig, augustTyskland (08:00): Industriordre, augustFrankrike (08:45): Handelsbalanse, augustSpania (09:00): Industriproduksjon, augustItalia (10:00): Detaljhandel, augustUSA (14:30): Non-farm payrolls, septemberUSA (16:00): Engroslagre endelig, augustMånedens viktigsteI morgen er fokus rettet mot morgendagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls).Rapporten karakteriseres av mange som månedens viktigste nøkkeltall.Konsensus før arbeidsmarkedsrapporten er ifølge Marketwatch at 75.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i september. Det vil i så fall være ned fra 156.000 i august. Dog regnes utfallet som usikkert, grunnet effektene av orkanene Harvey og Irma.Ledighetsraten ventes uendret på 4,4 prosent.Kilder: SSB, Marketwatch, TDN Finans