Av børsrelaterte hendelser merker vi oss at SAS legger frem trafikktall for september.Tallene legges frem klokken 11:00.
Makro, Norge (SSB)Makro, utenlandsKilder: SSB, Marketwatch, TDN Finans
Overnattinger, august 2017Internasjonale reserver og valutalikviditet, september 2017, foreløpige tallRegnskap for ikke-finansielle foretaks utenlandsfinansiering, 2016Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2017 (industriproduksjon)Tallene legges som vanlig frem klokken 08:00.Japan: Ledende indeks foreløpig, augustTyskland (08:00): Industriordre, augustFrankrike (08:45): Handelsbalanse, augustSpania (09:00): Industriproduksjon, augustItalia (10:00): Detaljhandel, augustUSA (14:30): Non-farm payrolls, septemberUSA (16:00): Engroslagre endelig, augustMånedens viktigsteI morgen er fokus rettet mot morgendagens arbeidsmarkedsrapport (non-farm payrolls).Rapporten karakteriseres av mange som månedens viktigste nøkkeltall.Konsensus før arbeidsmarkedsrapporten er ifølge Marketwatch at 75.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i september. Det vil i så fall være ned fra 156.000 i august. Dog regnes utfallet som usikkert, grunnet effektene av orkanene Harvey og Irma.Ledighetsraten ventes uendret på 4,4 prosent.