– ESA har ingen grunn til å ta denne klagen videre ettersom EØS-avtalen tillater nasjonale restriksjoner i fiskerisektoren, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.Konklusjonen er i tråd med Norges syn, fastslår fiskeriminister Per Sandberg (Frp).– Vi er selvsagt godt fornøyd med at ESA har avvist klagen mot Norge, sier Sandberg.Klagen ble mottatt i september i fjor. ESA har anonymisert klagerne, men etter det NTB kjenner til, skal det være fiskere fra Latvia og Litauen som står bak.Mener Norge diskriminererFiskernes påstand er at det er brudd på EØS-avtalen når Norge nekter fiskere fra andre land i EØS-området å fiske etter snøkrabbe i norske farvann. Klagerne mener Norge gir nordmenn og russere urettmessige privilegier, mens fiskere fra andre land utestenges på en «direkte diskriminerende» måte.Nærings- og fiskeridepartementet har vist til at fiskerispørsmål av denne typen ligger utenfor EØS-avtalen.ESAs egen konklusjon er at Norge i denne saken har rett til å avvike fra EØS-avtalens prinsipper om etableringsfrihet og fri flyt av kapital. Grunnen er at EØS-avtalen eksplisitt åpner for slike restriksjoner i fiskerisektoren.Konflikt med EUNorges nei til krabbefiskere fra EU er ikke blitt godt mottatt i Brussel.Det er spesielt i farvannene rundt Svalbard det er strid om hvem som skal ha lov til å fange snøkrabbe. EU mener Svalbardtraktaten gir europeere rett til å fange snøkrabbe i området og har derfor gitt 20 lisenser for 2017, deriblant 11 til Latvia og 4 til Litauen.Norge har på sin side sagt blankt nei til EU-lisensene.– Dersom fartøy fra EU-land ønsker å fiske snøkrabbe på norsk sokkel, må det inngås avtale om kvotebytte i forbindelse med de bilaterale fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU. Dette har man fra norsk side åpnet for, men EU har valgt ikke å prioritere det i forhandlingene, sier Sandberg.– Vi er fortsatt i dialog med EU om dette, sier han.Latvisk fartøy ble stoppetSaken ble satt på spissen i vinter, da det latviske fartøyet Senator ble tatt for ulovlig fiske i fiskevernsonen utenfor Svalbard. Senator hadde EU-lisens.Fartøyet ble oppbrakt av Kystvakten, og rederiet er siden dømt i tingretten og lagmannsretten. Saken er nå anket til Høyesterett.Dommene har provosert Latvia, som har truet med å trekke Norge for Den internasjonale domstolen i Haag.(©NTB)