Foreløpig tall for arbeidsledighetsraten i Italia var 11,2 prosent i august 2017, mot 11,3 prosent måneden før.Det var ventet en ledighet på 11,2 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.