kunngjorde i dag konkursåpning i tre selskaper. Delicia AS. Riss Grafisk Formgjeving AS. Kolås Inge AS.I tillegg ble to personlige konkurser kunngjort åpnet.