Flere nøkkeltall fra eurosonen

Næringsliv

Ferske tall viser at arbeidsledigheten i euroområdet var 8,9 prosent i august 2017, ifølge TDN Finans. Tallet fra foregående måned ble revidert til 9,0 prosent fra tidligere 9,1 prosent.På forhånd var det ventet at arbeidsledigheten ville være 9,0 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg News.BNPBNP i eurosonen steg 2,5 prosent i tredje kvartal 2017, sammenlignet samme kvartal året før, ifølge foreløpige tall fra Eurostat.På kvartalsbasis var veksten 0,6 prosent.Det var på forhånd ventet en estimert vekst på 0,5 prosent på kvartalsbasis og 2,4 prosent på årsbasis.KPIKonsumprisindeksen for medlemslandene i eurosonen ventes opp 1,4 prosent på årsbasis i oktober, ifølge estimater fra Eurostat.Analytikerne ventet på forhånd en oppgang på 1,5 prosent for KPI-estimatet, ifølge en sammenstilling foretatt av Bloomberg News.Kjerneinflasjonen anslås å stige 0,9 prosent på årsbasis i august, mens det var ventet en oppgang på 1,1 prosent.

ømu
bnp
arbeidsledighet
kpi
Nyheter
Næringsliv