Endelige tall fra Markit onsdag viser at europeiske innkjøpssjefer holder seg positive.Innkjøpssjefsindeksen (PMI) for tjenestesektoren i eurosonen kom inn på 55,8 i september.Foreløpige tall forespeilte en indeks på 55,6, og ifølge Bloombeg-konsensus var det ikke ventet noen endring. I Tyskland landet PMI for tjenestesektoren på 55,6, mens den i Frankrike kom inn på 55,6. Tyskland-tallene var i tråd med forventningene, mens det i Frankrike var ventet en indeks på 57,1.Italiensk PMI kom inn på 53,2, og er ned fra 55,1 i august og ventet 55,0. I Storbritannia endte indeksen på 53,6, mot ventet 53,2. En indeks over 50 viser tiltagende aktivitetsnivå.