Det går mot enda et rekordår for Grensehandelen på Svinesund. Fjorårets rekord på nesten 4,1 milliarder kroner vil toppes i år, viser prognosen til senterleder Ståle Løvheim på Nordby Shopping i Strømstad, melder .– Vi styrer mot en omsetning for 2017 på rundt 4,3 milliarder kroner. Det er noen usikkerhetsfaktorer, men det blir nok rekord i år også, sier han og anslår veksten på Nordby i august til rundt 4 prosent.Blant usikkerhetsfaktorene er hvor stor julehandelen blir, og dessuten værforholdene. Dårlig vær gir normalt flere besøkende på kjøpesenteret noen få kilometer sør for Svinesundsbrua.Detaljhandelen her hjemme sank ifølge Statistisk sentralbyrå med 0,6 prosent fra juli til august. Nivået er likevel noe høyere enn i august i fjor, 2,8 prosent. Veksten er lavere enn for grensehandelen på Svinesund.Regiondirektør Roald Gulbrandsen i NHO Østfold mener grensehandelen er en forklaring på at innenlandshandelen dabber av.– Den viktigste årsaken vi har sett i sommer, er at vi har en betydelig økning av folk som drar til Sverige for å handle. Grensehandelen har skutt ny fart nå. Det andre er at folk er mer prisbevisste, fordi vi har en usikkerhet i arbeidsmarkedet, sier han.(©NTB)