Handelsbanken: Stor sannsynlighet for renteheving neste høst

Handelsbanken Capital Markets er ute med rykende ferske prognoser for norsk økonomi.

Handelsbanken Capital Markets mener ifølge sin ferske rapport at Norges Bank har avslørt en heller "hawkish" tilbøyelighet, og at med en mer utstrakt bruk av "skjønn" i rentesettingen vil dette trekke rentene opp heller enn ned.- Forutsatt at denne "hawkish" tilbøyeligheten ikke akselererer ytterligere, er vårt hovedscenario at svakere økonomiske moment på en global skala vil tvinge Norges Bank til å holde styringsrenten uendret de neste tre årene, skriver sjeføkonom Kari Due-Andresen i rapporten. Banken ser imidlertid også stor sannsynlighet for et scenario der sentralbanken blir betydelig mer "hawkish" og at renten dermed kan løftes tidligere.- Vi tror det internasjonale momentet vil opprettholdes inn i 2018, og venter også at internasjonale sentralbanker vil heve rentene neste år. På samme tid tror vi den økonomiske veksten i Norge vil være litt over trenden neste år og at og at boligmarkedet flater ut, skriver Due-Andresen.Gitt det bildet kan ikke Handelsbanken utelukke at at styret i Norges Bank vil argumentere for at sentralbanken bør "lene seg litt mot vinden" for å passe på at ikke husholdningenes kredittvekst akselererer når boligmarkedet henter seg inn igjen.- I et slikt scenario tror vi en renteøkning kan komme så tidlig som i september neste år, skrive Due-Andresen.Det vil i i tilfelle være den siste på lenge, ifølge banken som tror at en gradvis mer kjølig global økonomi vil forhindre ytterligere rentehevinger.