Tankan-undersøkelsen, gjennomført av den japanske sentralbanken, viser at sentimentet blant Japans største produsenter var 22 poeng i 3. kvartal 2017, fra 17 poeng i 2. kvartal, ifølge Bloomberg.Det var ventet en indeks på 18, ifølge Bloomberg-estimater.Utsiktene for de største produsentene var 19 i kvartalet, fra 15 foregående kvartal og mot ventet 16.Endelig tall for Nikkeis PMI-indeks for industrisektoren i var 52,9 i september, sammenlignet med den foreløpige indeksen på 52,6.