Kraftig prisøkning i bomringen i Oslo

Søndag trådte de nye bompengesatsene i Oslo i kraft. Nå koster det minimum 44 kroner å kjøre gjennom bomringen i hovedstaden. I rushtiden er det dyrere.

Nå koster det 54 kroner for bensinbiler og 59 kroner for dieselbiler å passere bomringen i rushtiden på hverdager mellom klokken 6.30 og 9 og på ettermiddagen mellom klokken 15 og 17. Utenfor rushtiden, i helger og i hele juli er prisen 44 og 49 kroner per passering, går det fram av de nye prislistene . Inntil i dag var prisen 34 kroner.Mens inntektene fra bomringen i dag ligger på omkring 2,8 milliarder kroner, ventes de å øke til 4,5 milliarder i 2019. Det skal brukes til blant annet kollektivinvesteringer og nye sykkelveier.Søndag ble det også innført en ny miljødifferensiering i bomringen for lastebiler som forurenser mye.Økningene vil gi mindre kø og bedre luft i hovedstaden, mener Miljøpartiet De Grønne, som har gått i bresjen for prisøkningen.– Dette er den største miljøreformen i Oslo siden bomringen ble etablert, sa partiets frontfigur Rasmus Hansson til NTB fredag.Fra 2019 vil det også komme omkring 60 nye bomstasjoner i indre Oslo. Byrådet begrunner tiltaket med at store områder av byen i dag slipper unna bomavgifter.De eneste partiene som stemte mot den såkalte Oslopakke 3 , der de nye prisene i bompengeringen inngår, var Frp og Rødt.(©NTB)