Flommen på Sørlandet har medført mange og betydelige skader.- De mindre skadene gjør vi opp på stedet, men det står fortsatt vann i mange hus og derfor vet vi ikke med sikkerhet når oppgjørsjobben er helt ferdig, sier leder for Forsikringsoppgjør i SpareBank 1 Forsikring, Nina Juel Arstal.Forsikringsselskapene forventer at det blir meldt flere skader i kjølvannet av flommen og at erstatningssummene øker. Til nå har SpareBank 1 fått inn snaue 350 skader og estimert erstatningsbeløp er på litt under 20 millioner kroner.- Mange av kundene har fått store mengder vann i husene sine og det har ført til ødeleggelser både i konstruksjon og på møbler og annet innbo, sier Arstal.Det er stor variasjon i skadenes størrelse – fra skader på noen få tusen kroner, til skader på over 100.000 kroner. SpareBank 1 har fortsatt mange av sine takstmenn i området.- Vi forventer også at det blir meldt inn flere skader etter hvert som de rammede får oversikt over hvilke skader vannet har påført eiendom og eiendeler. Nå jobber vi for at våre kunder skal få et så raskt og riktig skadeoppgjør som mulig, sier Arstal.Geografisk oversikt fra takstmenn viser at skadene er jevnt fordelt over hele landsdelen, men flest skader er registrert lengst sør og i områdene rundt Stavanger.