Lav inflasjon kan tvinge Norges Bank til å vente

Eksperter tolker dagens tall.

SSB la i dag frem tall som viste svakere vekst enn ventet i konsumprisindeksen.Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 1,0 prosent på årsbasis i september. Det var opp fra 0,9 prosent i august, men konsensus hadde ventet seg 1,2 prosent.- Venter med renterMakroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets påpeker at inflasjonen er litt lavere enn Norges Bank hadde ventet seg.- Men avviket er relativt lite. Matvarepriser og flere andre enkeltkomponenter bidro til en litt svakere utvikling, mens klesprisene steg litt mer enn vi ventet. Et større fall i flyprisene enn vi hadde ventet kan muligens korrigere noe tilbake neste måned. Hovedbildet er fortsatt at inflasjonen har kommet godt ned, etter at importprisene har tilpasset seg en svakere kronekurs, skriver hun i en kommentar til tallene.- Med utsikter til vedvarende moderat lønnsvekst og noe sterkere krone, kan det bli vanskelig for Norges Bank å få inflasjonen opp til målet de nærmeste årene. Vi tror derfor sentralbanken vil vente med å heve renten til september 2019, litt senere enn Norges Bank indikerte med rentebanen fra september, legger Strøm Fjære til.Kniver om matvarerFor Nordea Markets var den største overraskelsen i dagens tall at matvareprisene ikke kom tilbake fra svakheten i august, men falt ytterligere.- Priskonkurransen mellom de store kjedene ser ut til å være veldig sterk i øyeblikket. Bortsett fra det er hovedbildet som ventet. Klesprisene kom kraftig tilbake, og til og med mer enn vi hadde ventet, etter de store priskuttene i sommersalget, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i en oppdatering.- Vi så ingen bevegelse i andre forbrukervaregrupper utenom mat og klær, men totalbildet for disse gruppene var litt på den svake siden, føyer han til.Endrer ikke sitt synMeglerhuset tror ikke dagens inflasjonstall får Norges Bank til å endre syn.- Inflasjonen har vært noe på den svake siden av våre prognoser i det siste, grunnet fallet i matvareprisene. Den tøffe priskonkurransen kan selvfølgelig vare, men basert på svingningene i disse prisene, venter vi stadig at veksten på årsbasis vil korrigere noe opp. Kronen er også et argument for høyere vekst, fortsetter Bruce. Nordea øyner fortsatt en kjerneinflasjon nær 1,25 prosent det kommende året.- Vi ser ingen grunn til å endre syn på Norges Bank etter dagens tall, men selvfølgelig: hvis inflasjonen holder seg 0,2 prosentpoeng under sentralbankens prognoser, vil det ha en effekt på rentebanen fremover, avslutter sjefanalytikeren.