Til tross for en nedgang i sjømateksporten i september har Norge eksportert 1,8 millioner tonn sjømat til en verdi av 69 milliarder kroner hittil i år, skriver Norges Sjømatråd i en rykende fersk pressemelding.Det tilsvarer en volumøkning på tre prosent, og en verdiøkning på seks prosent eller 3,7 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I september ble det eksportert 189.000 tonn sjømat for totalt åtte milliarder kroner. Det tilsvarer en volumnedgang på 18 prosent, samt en verdinedgang på åtte prosent eller 681 millioner kroner. – Mens verdien av lakseeksporten i september var på samme nivå som i fjor, ser vi en nedgang i eksporten av spesielt sild og makrell. Noe av dette skyldes naturlige sesongsvingninger, sier direktør Asbjørn W. Rørtveit i Norges sjømatråd, og legger til:– Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 69 milliarder kroner. For årets ni første måneder har verdiveksten vært 3,7 milliarder kroner og for å nå 100 milliarder i 2017 må verdiveksten for årets siste tre måneder være ytterligere 4,75 milliarder kroner, noe som er lite trolig, sier Rørtveit.LaksNår det gjelder eksporten av laks så langt i år er denne godt over fjoråret målt i verdi.Ifølge Norges Sjømatråd har Norge eksportert 711.000 tonn laks til en verdi av 48 milliarder kroner. Volumet er det samme, mens verdien er ti prosent høyere enn samme periode i 2016.I september ble det eksportert 97.300 tonn laks for 5,8 milliarder kroner. Volumet faller to prosent, mens verdien er på samme nivå som september i fjor.
Også for klippfisk er det oppgang i eksporten hittil i år, men nedgang i september,. For makrell falt volumet med 30 prosent, mens verdien sank med 39 prosent i september.
Opp og nedNorge har eksportert 26.000 tonn ørret til en verdi av to milliarder kroner hittil i år, tilsvarende en volumnedgang på hele 53 prosent. Verdinedgangen er på 33 prosent.Eksporten av fersk og fryst torsk stiger, både hittil i år og i september isolert sett.- Tradisjonelt har det aller meste av fryst hel hvitfisk som eksporteres til Kina blitt filetert og sendt tilbake til blant annet Europa, men det er gledelig å se at et stadig økende volum norsk torsk blir konsumert i Kina, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo.- Normalt starter juleeksporten av tørrfisk til Italia og klippfisk til Portugal og Brasil på høsten. Det var imidlertid en nedgang i eksporten av disse produktene i september, med unntak av klippfisk til Brasil. I årets siste kvartal vil normalt eksporten av hel klippfisk og fryst hel hvitfisk være de største verdidriverne i hvitfiskkategorien, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd. For sild og makrell peker pilene også nedover.Så langt i år er volumet av eksportert sild ned 15 prosent, mens eksportvolumet av makrell er ned 10 prosent. - Makrellprisen i september var betydelig lavere enn for samme måned i fjor. Men med forslag om en kraftig nedgang i den nord-øst atlantiske makrellkvoten for neste år, kan vi se en økning i gjennomsnittsprisen utover sesongen. Norge har omtrent en fjerdedel av denne makrellkvoten, som igjen utgjør omtrent en tredjedel av de totale fangstene av atlantisk- og stillehavsmakrell på omtrent tre millioner tonn årlig, sier analytiker Kristin Lien i Sjømatrådet.