Sesongjusterte tall fra SSB viser at industriproduksjonen falt 5,7 prosent fra juli til august.Konsensus pekte mot et fall på 0,7 prosent.I denne perioden bidro særlig næringsmiddelindustrien til nedgangen, sammen med bygging av skip og oljeplattformer.Falt i fiskNedgangen i næringsmidler henger ifølge SSB blant annet sammen med redusert produksjon innen foredling og konservering av fisk.Sesongjusterte tall viser også at industriproduksjonen falt 0,3 prosent i perioden juni-august 2017 sammenlignet med 3-månedersperioden før. I tillegg til liten aktivitet i disse næringene kan noe av nedgangen knyttes til mer ferieavvikling i august i år enn foregående år.Lav aktivitet innenfor petroleumsrettet leverandørindustri (som samlet sett falt 3,3 prosent), er hovedårsaken til nedgangen. Aktiviteten var særlig lav i maskinindustrien og i bygging av skip og oljeplattformer. I skips- og plattformbygging henger nedgangen delvis sammen med ferdigstillelse av flere prosjekter.