-Hastighetene i fjellpartiet har avtatt, og det er varslet kaldt vær fremover, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (  ) i en pressemelding søndag formiddag.Rauma kommune evakuerte torsdag de elleve beboerne i de fire husstandene som holder til i fareområdet ved Mannen. Nå kan de flytte tilbake igjen.– Politimesteren i Møre og Romsdal har besluttet at evakueringen i forbindelse med Mannen i Romsdalen opphører, melder politidistriktet på .Tiltaket med å pøse tusenvis av liter med vann over det ustabile fjellpartiet for å utløse et ras, ble avsluttet lørdag. Fram til da hadde det vært registrert store bevegelser i steinmassene, men etter at vanntilførselen stanset, har også bevegelsene avtatt merkbart.– Nå er det en sakte avtagende trend i hastighet, og det er varslet kaldt og tørt vær fremover. Hastighetene er søndag morgen rundt 5 centimeter i døgnet i øvre del, og under 1 centimeter i døgnet i nedre del, skriver NVE.Fjellpartiet Veslemannen er en liten del av det ustabile fjellet Mannen. Fjellet er svært rasfarlig og er blitt kontinuerlig overvåket siden 2009. Beboerne i nærheten har måttet evakuere som følge av rødt farenivå minst en gang i året hvert år siden 2014.– På lengre sikt er det meldt kaldere vær og oppholdsvær ikke minst, så det er grunn til å tro at de evakuerte får flytte tilbake, og at livet vender tilbake til normalen. Utover mot vinteren fryser det på og blir mer stabilt i Mannen, uttalte ordfører Lars Olav Hustad (H) lørdag.