Årets befolkningsframskriving for hovedstaden for perioden 2018 til 2040 anslår at innbyggertallet vil øke fra 666.000 personer i dag til 854.000 personer om 22 år.I fjorårets framskriving var anslaget 890.000 innbyggere i 2040.– Selv om veksten nå ser ut til å ha avtatt noe, viser årets framskriving at Oslo vil fortsette å vokse kraftig fram mot 2040. Oslo vil ha stort behov for boliger, bedre kollektivtilbud, flere barnehageplasser, skoler og en bedre eldreomsorg, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).Det er blant de yngste og de eldste at befolkningsveksten vil bli størst, ifølge framskrivingen. I årene framover antas det at antallet eldre over 80 vil øke kraftig.Det som gir det største utslaget i denne befolkningsframskrivingen, er anslag om lavere nettoinnflytting. Siden toppåret i 2008 har nettoinnflyttingen til Oslo variert år for år, men jevnt over hatt en fallende tendens.Hovedårsaken er en nedgang i arbeidsinnvandringen. I fjor skyldtes to tredeler av befolkningsveksten i Oslo fødselsoverskudd, viser tall fra kommunen. Resten var innvandring.(©NTB)