Rundt om i landet er det cirka 1.250 varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. DSB melder at det har oppstått feil på nytt utstyr i rundt 30 prosent av anleggene, men at det er store variasjoner fra distrikt til distrikt.DSB jobber i helga sammen med leverandøren for å få rettet feilen raskest mulig. En midlertidig løsning vil være på plass i løpet av helgen og en ny varig løsning vil være operativ innen to uker, går det fram av en DSB melder at de er i kontakt med politiet om saken og at fylkesmennene er orientert om situasjonen.(©NTB)