– Det mest alvorlige er at 60 prosent av barna vokser opp i fattigdom. Ingen andre steder i Norge er i nærheten, sier forsker Ingar Brattbakk fra Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus til Aftenposten. Brattbakk har ledet arbeidet med rapporten.– Det er også krevende at man på Grønlands uteområder kjemper med rusmisbrukere og psykisk ustabile mennesker, sier forskeren og legger til at dette også fører til et krevende oppvekstmiljø.En annen utfordring er at skoleresultatene i området er blant de svakeste i Oslo. Andelen med lavere enn 3,5 i snittkarakter er særlig høy på Grønland, Nedre Tøyen og Enerhaugen, fremgår det av analysen.Videre kommer det fram at få steder har høyere andel nyankomne migranter fra Asia, Afrika og Sør-Amerika, noe som gir store integreringsutfordringer. Andelen med lavt utdannede, arbeidsledige og trangbodde er blant de høyeste i hovedstaden.Lanseringen av rapporten markerer starten på et områdeløft for Grønland, etter modell av Groruddalssatsingen, opplyser byutviklingsråd Hanna Marcussen (MDG).Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at det fra 2018 vil bli brukt flere midler på områdesatsingen.(©NTB)