Rentebeslutningen er klar

Riksbanken har avholdt rentemøte.

Næringsliv

På dagens rentemøte har den svenske sentralbanken, Riksbanken, besluttet å holde reporenten uendret på minus 0,50 prosent.Beslutningen bød dermed ikke på noen overraskelser.Det ventes en reporente på minus 0,4 prosent i 2018, nullrente i 2019 og pluss 0,6 prosent i 2020.

sverige
riksbanken
rentebeslutning
Nyheter
Næringsliv