– Intelligent overvåking av omgivelsene på sjø og i havn trengs for å utvikle autonome skip, men de er like viktige for dagens skip ved å gjøre dem tryggere og mer effektive å manøvrere for mannskapet, sier Karno Tenovuo i Rolls-Royce i en pressemelding.Maskinlæring er et sett algoritmer, verktøy og teknikker som etteraper menneskelig læring for å løse spesifikke problemer. Rolls-Royce skal bruke Google Clouds programvare for å lage modeller som kan tolke og gjenkjenne maritime datasett. Ved hjelp av sensorer skal skipene bli i stand til å oppdage objekter rundt seg og bruke databaser og annen informasjon til å identifisere dem.Rolls-Royce er en stor leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. En stor andel av dem som jobber i selskapets marine avdeling holder til i Ålesund. I Norge er det om lag 2.300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1.600 i Møre og Romsdal. Rundt 30.000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce.(©NTB)