Arbeidsledigheten i euroområdet var 9,1 prosent i august 2017, sammenlignet med 9,1 prosent foregående måned.Det var ventet at arbeidsledigheten ville være 9,0 prosent, ifølge Bloomberg-estimater.