– Vi er på vei inn i en ny æra når det gjelder finanspolitikken, sier sjeføkonom, Frank Jullum i Danske Bank til DN.Han viser til at det over mange år har vært ført en svært stimulerende penge- og finanspolitikk – eller sagt med andre ord: Rentene har vært lave samtidig som politikerne har brukt mye offentlige penger.Avisen skriver at da Siv Jensen i vår presenterte revidert nasjonalbudsjett for inneværende år, la hun opp til å bruke 221 milliarder oljekroner. På sine fire første år i regjering .Jullum viser til at det lenge var opplest og vedtatt at riset bak speilet for norske politikere var at høy oljepengebruk ville føre til høyt press i økonomien, noe som i neste omgang ville gi høyere rente og høyere kronekurs.– En finanspolitikk som er mer ekspansiv enn det Norges Bank har lagt til grunn vil føre til en respons fra sentralbanken. Statsbudsjettet blir syretesten på hvordan politikerne opptrer i en æra hvor det er mindre penger å fordele og på hvordan sentralbanken vil reagere dersom politikerne igjen salderer budsjettet med oljepenger, sier Jullum til DN