Den norske PMI-indeksen falt til 52,5 i september fra 54,9 i august. Det er den svakeste indeksverdien siden januar.«Indeksen signaliserer fortsatt økning i industriaktiviteten, men i et saktere tempo enn tidligere i år. Samlet ligger det imidlertid an til noe høyere veksttakt i 3. kvartal enn i 2. kvartal etter sterke tall i juli og august. Nedgangen var bredt sammensatt med fall i ordre- og produksjonsindeksene, men en liten økning i sysselsettingen», skriver Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) i en melding.Produksjonsindeksen falt til 50,4 i september fra 54,4 i august. Det indikerer fortsatt vekst i produksjonen, men klart svakere enn tidligere i år. Detaljene viser at det er en klar nedgang i andelen bedrifter som melder om høyere vekst.Ordreindeksen falt til 53,1 september fra 57,1 i august. Dette er den laveste indeksverdien siden januar. Tallene tyder på fortsatt solid vekst i ordreinngangen, men i et lavere tempo enn de siste månedene. Detaljene viser at dette i sin helhet skyldes et fall i ordreindeksen for hjemmemarkedet.Sysselsettingsindeksen steg moderat til 52,1 i september fra 52,0 i august. Dette er den høyeste indeksverdien siden juni, og tyder på fortsatt moderat økning i sysselsettingen i industrien.Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 58,0 i september fra 56,7 i august. Indeksen trender dermed fortsatt oppover etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse.