Tyske priser innfrir - kraftig oljeeffekt

Svak oppgang - som ventet.

Endelige tall fra tyske statistikkmyndigheter viser fredag at konsumprisene i Tyskland steg 0,1 prosent fra august til september.På årsbasis var oppgangen 1,8 prosent.Energi hadde ifølge myndighetene en sterk effekt på den årlige prisveksten.Konsumprisveksten er på linje med Bloomberg-konsensus, både på måneds- og årsbasis, og også i tråd med foreløpige tall.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også