Antall sysselsatte i privat sektor i USA økte med 135.000 personer i september viser tallene fra undersøkelsen utført av ADP Employer Service, melder TDN Finans.Det var akkurat som ventet, ifølge Bloomberg-estimater.Tallene for august ble imidlertid revidert ned fra en oppgang på 237.000 personer til en oppgang på 228.000 personer.Fredag kommer månedens viktigste tall, den offisielle arbeidsmarkedsrapporten, "non farm payrolls".