Endelige tall fra Markit viser at innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren i USA kom inn på 55,3 i september 2017.Bloomberg-konsensus pekte mot 55,1 som forøvrig var på linje med de foreløpige tallene.Til sammenligning var PMI på 56,0 i august.